You are here:   Tin tức
  |  Đăng nhập
tintuc
Thông báo học bổng Nghiên cứu sinh Sejahtera Fellowship (18/06/2018)

RCE Tongyeong will launch the 4th Fellowship program for researchers from Asia-Pacific RCEs. Every year, one researcher is invited to stay in Tongyeong Sejahtera Centre for duration of 2~5 months and conduct research of her/his interest to produce a research report. RCE Tongyeong hopes to contribute to creating a new global learning space for ESD through this fellowship program.

Application of 2018 Sejahtera Fellowship will be open at April 2018 for the research term of Apr ~ Nov 2018, offered for a member of Asia Pacific RCEs. RCE Tongyeong hopes to contribute to creating a new global learning space for ESD through this fellowship program.

Read more
Bị tàn phá, rừng nhiệt đới bắt đầu thải carbon nhiều hơn hấp thụ (22/01/2018)
Những cánh rừng nhiệt đới không còn hấp thụ nhiều CO2 nữa mà đang thải ra carbon do cây cối mục ruỗng sau khi bị chặt hạ.
Read more
Mối nguy hại đến môi trường từ kim tuyến trong ngày lễ (03/01/2018)
02/12/2017 - Các nhà bảo tồn biển đang kêu gọi mọi người quan tâm đến môi trường hạn chế sử dụng những hạt kim tuyến trong mùa lễ hội này.
Read more
Next