You are here:   Hoạt động
  |  Đăng nhập
Thứ Năm, 04/01/2018

Buổi nói chuyện chuyên đề ”Phát triển Bền vững vùng Biển và Hải đảo Việt Nam”

 

 No automatic alt text available.

Buổi nói chuyện Chuyên đề ”Phát triển Bền vững vùng Biển và Hải đảo Việt Nam” diễn ra từ 13:30 -15:30 ngày 17 tháng 6 năm 2016 tại Trường Đại học Quốc tế do PGS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, ThS. Trần Duy Minh, Giảng viên Khoa Du Lịch – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh trình bày. Buổi nói chuyện được tổ chức cho đối tượng là cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quốc tế.