You are here:   Hoạt động
  |  Đăng nhập
Thứ Năm, 04/01/2018

Hội thảo: An Intervention Study Using ‘Sustainability Module’ on Teachers’ ESD Knowledge, Attitude and Practices in Malaysia, Vietnam and Cambodia

Trung tâm Khu vực Miền Nam về Giáo dục và Phát triển Bền vững – Trường Đại học Quốc tế có hợp tác với Trung tâm Phát triển Bền vững Penang, Malaysia thực hiện dự án “Nghiên cứu nhận thức của giáo viên trung học cơ sở đối với khái niệm phát triển bền vững, thái độ và vận dụng thực tế tại Việt Nam, Lào và Campuchia (CLMV – An Intervention Study Using ‘Sustainability Module’ on Teachers’ ESD Knowledge, Attitude and Practices in Malaysia, Vietnam and Cambodia: A Comparative Study). Hội thảo này là một phần trong dự án CLMV (Vietnam, Laos, Cambodia và Myanmar) được tài trợ thực hiện trong vòng 9 tháng. Hội thảo hướng tới:

- Làm rõ kiến thức, thái độ và cách thực hành các vấn đề Giáo dục Phát triển Bền vững của giáo viên Việt Nam
- Chia sẻ kiến thức và kĩ năng của nhóm nghiên cứu và điều phối dự án thông qua loạt chương trình phát triển chuyên môn có sử dụng “học phần phát triển bền vững” được phát triển bởi dự án, nhằm góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, thái độ và thực hành của giáo viên đối với các vấn đề Giáo dục Phát triển Bền vững.

[Trờ về]

Tin khác
Buổi nói chuyện chuyên đề ”Phát triển Bền vững vùng Biển và Hải đảo Việt Nam” (04/01)
Tọa đàm bảo vệ động vật hoang dã (04/01)
2017 ProSPER.Net Young Researchers’ School: Water Security for Sustainable Development in a Changing Climate. (28/12)
Cuộc thi IU Green Product 2017 (22/12)
Tổng kết cuộc thi Sản phẩm xanh 2016 (IU Green Product 2016) (21/12)
Cuộc thi Sản phẩm xanh 2016 (IU Green Product 2016) (21/12)
Hội thảo chuyên đề về Quản lý Thảm họa vì sự Phát triển Bền vững (QLTH-PTBV) tại Malaysia tháng 12 năm 2015 (18/12)