You are here:   Hoạt động
  |  Đăng nhập
Thứ Năm, 21/12/2017

Cuộc thi Sản phẩm xanh 2016 (IU Green Product 2016)


 

 Chủ đề của cuộc thi:

-          IU Green Product Competition 2016 mong muốn tạo nên những hướng cải tiến dựa trên nền tảng xanh, góp phần vào sự phát triển của kinh tế và giải quyết những vấn đề được tạo nên từ sự không bền vững ở hiện tại.

-          Khuyến khích sinh viên nghiên cứu và tạo cơ cho việc áp dụng những kiến thức chuyên môn vào thực tiễn nhằm tạo ra các sản phẩm xanh và có tính thương mại, xây dựng mô hình sản xuất và chiến lượt kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường.

-          Góp phần phát triển xã hội dựa trên những giải pháp thực tiễn. Tạo nên việc làm cho nền kinh tế xanh.

   Giải thích về luật:

-          Mỗi nhóm được khuyến khích để có 1 người cố vấn. Cố vấn có thể giảng viên, nhà nghiên cứu, cựu sinh viên, nghiên cứu sinh.

-          Vai trò của người cố vấn là để hỗ trợ và tham khảo ý kiến của sinh viên, không được phép tham dự các buổi thuyết trình. Tuy nhiên, các cố vấn được phép xuất hiện trong tất cả các tài liệu và các tài liệu liên quan đến cuộc thi, thúc đẩy các hoạt động, giải thưởng.

-           Bản quyền của tất cả các ý tưởng thuộc về những người tham gia, các tổ chức có thể sử dụng những ý tưởng để tham khảo, truyền thông và giảng dạy.

-          Có ít nhất 1 đại diện từ mỗi nhóm phải tham dự ngày orientation

-          Ban tổ chức không được phép tham gia

-          Quyết định của ban giám khảo là cuối cùng và không thể khiếu nại.

-          Đăng ký phải được nộp đúng thời hạn

-          Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Tiêu chí đánh giá kết quả:

-      Tính khả thi của ý tưởng trong kinh doanh và môi trường pháp lý.

-      Tính độc đáo của ý tưởng và sản phẩm.

-      Đánh giá kỹ năng phối hợp giữa bài thuyết trình và báo cáo.

-      Đánh giá khả năng của sản phẩm/ý tưởng tạo ra việc làm cho xã hội.[Trờ về]

Tin khác
Hội thảo chuyên đề về Quản lý Thảm họa vì sự Phát triển Bền vững (QLTH-PTBV) tại Malaysia tháng 12 năm 2015 (18/12)