You are here:   Hoạt động
  |  Đăng nhập
Thứ Sáu, 18/12/2015

Hội thảo chuyên đề về Quản lý Thảm họa vì sự Phát triển Bền vững (QLTH-PTBV) tại Malaysia tháng 12 năm 2015

Tháng 12, năm 2015 Trung tâm KVMN về GD&PTBV đã tham dự 3 ngày hội thảo chuyên đề về Quản lý Thảm họa vì sự Phát triển Bền vững tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hội thảo sử dụng phương thức huấn luyện và truyền đạt cho từng cá nhân và tiến hành nghiên cứu phát triển bền vững ở cả 4 giai đoạn quản lý thảm họa bao gồm: phòng ngừa, chuẩn bị, thích ứng và khôi phục.

Trong 3 ngày, hội thảo tập trung đề cập đến tất cả các thuật ngữ có liên quan đến chủ đề quản lý rủi ro thảm họa, giải thích tường tận mối liên quan giữa quản lý rủi ro thảm họa và phát triển bền vững, huấn luyện để người tham gia dễ dàng sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro được phát triển bởi Trung tâm CGSS của Malaysia, giới thiệu phương pháp đánh giá thiệt hại và tổn thất, giúp tối ưu hóa khả năng thích nghi, huấn luyện khả năng viết dự án giảm thiểu rủi ro bằng phương pháp Atkissions và phân tích logic, tiến đến triển khai và thực hiện những dự án giảm thiểu rủi ro đa lĩnh vực. Hội thảo thảo luận nghiên cứu dựa trên nền Hyogo Framework và phương châm hướng về Tương lai Mong muốn của Chúng ta.

 An Phú

[Trờ về]